Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της ερευνητικής ομάδας του Σαράντου Μαρινάκη!

Υποψήφιοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές, PhD & MSc φοιτητές, αλλά και φοιτητές που ενδιαφέρονται να

εκπονήσουν μαζί μας την πτυχιακή εργασία τους μπορούν καταρχήν να διαβάσουν την πληροφορία σε

αυτή την ιστοσελίδα (δείτε για παράδειγμα το " 'Ερευνα ", και μετά μπορείτε, αν θέλετε, να επικοινωνήσετε

με το Σαράντο Μαρινάκη για να συζητήσετε συγκεκριμένα ερευνητικά projects και να προγραμματίσετε

ενδεχόμενες επισκέψεις.

Ημέρες / Ώρες επικοινωνίας: Τετάρτη 10:00 - 12:00

                                                Παρασκευή 10:00 - 11:00

                                                (σε απουσία λόγω ερευνητικής άδειας από 19/2 έως 19/8)

 

Λίστα ανακοινώσεων Τμήματος Χημείας

Η λίστα ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


 Περισσότερες πληροφορίες εδώ.